Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIV. Outstanding people of great britain (Видатні люди великобританії)

Outstanding People of Great Britain - Видатні люди Великобританії

Great Britain made a great contribution to the science, literature, music and arts of the world.

It gave mankind a lot of outstanding scientists, writers and poets, musicians and painters.

Thomas More, who lived in the 15th century was an outstanding humanist, scientist and statesman.

His work “Utopia” brought him world-wide acknowledgement.

Many prominent people were influenced by his ideas of a free democratic state described in “Utopia”.

William Shakespeare is one of the most famous writers in the world.

His plays “Romeo and Juliet”, “Hamlet, Prince of Denmark”, “King Lear”, “Macbeth” were translated into almost every language and staged in every theatre.

He described the characters and feelings, which can be called international and living forever.

Daniel Defoe, Robert Burns, Walter Scott, Charles Dickens, Lewis Carroll are only a few names well-known all over the world.

William Hogarth, Sir Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough, John Constable contributed to the world’s painting treasures.

Great Britain has also given the world many outstanding scientists.

Alexander Fleming, the discoverer of penicillin was born in Scotland.

He spent his working hours almost entirely in hospitals and laboratories.

His discovery of penicillin did more to help suffering people than anything else for centuries.

When he died in 1955 his old friend said: “… by his work he relieved more suffering than any other living man”.

Ernest Rutherford, a famous English physicist worked in the field of radio-activity.

His brilliant researches established the existence and nature of radioactive transformations.

He was one of the founders of the atomic theory of physics and creators of the first atomic model.

M. Faraday made his major discovery in the field of electricity — the electromagnetic induction.

He also made several important observations on the conductivity of different materials.

Enjoying world-wide popularity, Faraday remained a modest man, who rejected high titles.

All of them considered hard labour and love for mankind to be the main reason of their success.

Великобританія зробила великий внесок у світову науку, літературу, музику і мистецтво.

Вона дала людству багато видатних учених, письменників і поетів, музикантів і художників.

Томас Мор, що жив у 15 сторіччі, був видатним гуманістом, ученим і державним діячем.

Його робота «Утопія» принесла йому світове визнання.

Багато відомих людей перебували під впливом його ідей про вільну демократичну державу, описану в «Утопії».

Вільям Шекспір — один з найбільш відомих письменників у світі.

Його п’єси «Ромео і Джульєтта», «Гамлет, принц датський», «Король Лір», «Макбет» були перекладені практично всіма мовами і поставлені в кожнім театрі світу.

Він описував персонажів і почуття, які можна назвати загальнолюдськими й існуючими вічно.

Деніель Дефо, Роберт Бернс, Вальтер Скотт, Чарлз Дікенс, Льюїс Керролл — ось тільки кілька імен, широко відомих в усьому світі.

Вільям Хогарт, Сер Джошуа Рейнолдс, Томас Гейнсборо, Джон Констебл зробили внесок у світову скарбницю образотворчого мистецтва.

Великобританія також дала світу багатьох видатних учених.

Олександр Флемінг, відкривач пені-циліну, народився в Шотландії.

Практично весь свій робочий час він проводив у лікарнях і лабораторіях.

Його відкриття пеніциліну допомогло страждаючим людям більш, ніж щось інше протягом сторіч.

Коли він помер у 1955 році, його друг сказав: «…своєю роботою він полегшив більше страждань, чим будь-яка інша людина».

Ернест Резерфорд, відомий англійський фізик, працював в галузі радіоактивності.

Його блискучі дослідження встановили існування і природу радіоактивних змін.

Він був одним із засновників атомної теорії у фізиці і творцем першої атомної моделі.

М. Фарадей зробив своє головне відкриття в галузі електрики — відкрив електромагнітну індукцію.

Він також зробив декілька важливих спостережень за провідністю різних матеріалів.

Будучи широко відомим в усьому світі, Фарадей залишався скромною людиною, що відмовилася від високих титулів.

Усі ці видатні люди вважали наполегливу працю і любов до людства головною причиною свого успіху.

Questions:

1. Who were the most prominent persons in British history?

2. What did they give to mankind?

3. What do you know about British writers? Name them.

4. What were the achievements of British scientists?

5. What was the main reason of their success?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua