Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIII. Outstanding People of Ukraine (Видатні люди України)

ValentynVoino-Yasenetskyi - Валентин Войно-Ясенецький

There were a lot of bright representatives of Ukrainian science who contributed to the world progress.

One of them was Valentyn Voino-Yasenetskyi, an outstanding surgeon and teacher.

He was born in 1877 in Kerch in the family of the pharmaceutist.

At the end of the 1880s the family moved to Kyiv, where they lived in Khreshchatyk.

Voino-Yasenetskyi studied at Kyiv Art School.

After graduating from it he wanted to enter St Petersburg Academy of Arts.

But he considered that a person in his life should not do what he wants but what is useful to people.

That’s why he entered the Department of Law.

He studied there one year and then in 1898 entered the Medical Department of Kyiv University.

Being a talented artist, he transferred all his love of art to the surgery.

In 1904, when the Russian-Japan war started, he left for the Far East.

He was the head of a surgical department and brilliantly conducted all his operations.

The case when Voino-Yasenetskyi operated the blind, who recovered his sight, is very famous.

It brought the surgeon wide acknowledgement.

In 1915 he published his book “Regional Anaesthesia”, illustrated by the author.

For this work Voino-Yasenetskyi was awarded the prize of Hoynatsky by Warsaw University.

He also got the degree of Doctor of Medicine.

He gave lectures on anatomy at the Medical Department of Tashkent University.

Later he was arrested and exiled to Siberia.

But he continued to serve people with all his talents and abilities.

During World War II Voino-Yasenetskyi worked in a hospital as a chief surgeon.

In 1946 he moved to Simferopol, where he continued to give lectures and operate in hospitals.

He combined his work as a surgeon with the order of archbishop.

Nowadays his works on anesthesia and surgery continue to serve people, his methods are widely used in surgery.

His only aim in life was to help mankind.

Багато яскравих представників української науки зробили свій внесок у світовий прогрес.

Один з них — Валентин Войно-Ясенецький, видатний хірург і викладач.

Він народився в 1877 році в Керчі в родині провізора.

Наприкінці 1880-х родина переїхала в Київ, де вони жили на Хрещатику.

Войно-Ясенецький учився в Київській художній школі.

По закінченні він хотів вступити до Санкт-Петербурзької Академії мистецтв.

Але він вважав, що людина у своєму житті повинна займатися не тим, що їй подобається, а тим, що приносить людям користь.

Тому він вступив на юридичний факультет.

Він провчився там рік, а потім у 1898 році вступив на медичний факультет Київського університету.

Будучи талановитим художником, усю свою любов до мистецтва він переніс на хірургію.

У 1904 році, коли почалася російсько-японська війна, він виїхав на Далекий Схід.

Він працював завідуючим хірургічним відділенням і прекрасно проводив усі свої операції.

Добре відомий випадок, коли Войно-Ясенецький оперував сліпого і той прозрів.

Випадок приніс хірургові широке визнання.

У 1915 році він опублікував свою книгу «Місцева анестезія», проілюстровану автором.

За цю роботу Варшавський університет нагородив Войно-Ясенецького премією Хойнацького.

Він також одержав ступінь доктора медичних наук.

Він читав лекції в Ташкентському університеті на медичному факультеті.

Пізніше був заарештований і висланий до Сибіру.

Але він продовжував служити людям усіма своїми талантами і здібностями.

Під час Другої світової війни Войно-Ясенецький працював у госпіталі головним хірургом.

У 1946 році він переїхав у Сімферополь, де продовжував читати лекції й оперувати в лікарнях.

Він сполучив роботу хірурга із саном архієпископа.

У наші дні його роботи з анестезії і хірургії продовжують служити людям, його методи широко використовуються в хірургії.

Його єдиною метою в житті було служіння людям.

Questions:

1. When and where was Valentine Voino-Yasenetskyi born?

2. Where did he study?

3. Why did he decide to be a surgeon?

4. When did he publish his famous book? What was its title?

5. What was his only aim in his life?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua