Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIII. Outstanding People of Ukraine (Видатні люди України)

Ukrainian Scientists - Українські вчені

Yevhen Paton - Євген Патон

Yevhen Paton was born in 1870 in a French town Nizza.

Paton was an outstanding constructor and a scientist.

Since 1929 Paton was the member of the Ukrainian Academy of Sciences.

He graduated from the Polytechnical Institute of Dresden in 1894 and St Petersburg Institute of Civil Engineers in 1896.

In 1904—1939 Paton was the professor of Kyiv Polytechnical Institute.

Heading the laboratory of testing the bridges, he formulated the main scientific principles and discovered the scientific technology of testing the bridges.

In 1896—1929 he constructed 35 bridges, among them the main bridge across the Dnieper in Kyiv.

Now this bridge bears his name.

In 1929 Paton organized the laboratory of electric welding, which became an Institute in 1934.

Yevhen Paton died in 1953 in Kyiv.

Євген Патон народився

в 1870 році у французькому місті

Ніцца.

Патон був видатним будівельником і вченим.

З 1929 року Патон був членом Української Академії наук.

Він закінчив Політехнічний інститут у Дрездені в 1894 році і Санкт-Петербурзький інститут цивільних інженерів у 1896 році.

У 1904—1939 роках Патон працював професором Київського політехнічного інституту.

Очолюючи лабораторію випробування мостів, він сформулював основні наукові принципи і розробив наукову технологію випробування мостів.

У 1896—1929 роках він побудував 35 мостів, серед них основний міст через Дніпро в Києві.

Зараз цей міст носить його ім’я.

У 1929 році Патон організував лабораторію електрозварювання, що стала інститутом у 1934 році.

Євген Патон помер у 1953 році в Києві.

Questions:

1. Where and when was Yevhen Paton born?

2. What was he?

3. What can you tell about Yevhen Paton?

4. What are his main contributions to the Ukrainian science?

5. What laboratory did he organize in 1929?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua