Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIII. Outstanding People of Ukraine (Видатні люди України)

UkrainianMusicians - Українські музиканти

MykolaLysenko - Микола Лисенко

Mykola Lysenko was born in Poltava gubernia in 1842 and died in Kyiv in 1912.

He was an outstanding Ukrainian composer, a pianist and a teacher.

He got his abilities of piano playing from his mother.

From 1860 he studied in Kharkiv and Kyiv Universities.

He graduated in 1865 with the degree in natural sciences.

As a member of “Gromada” in Kyiv he made a great contribution to the development of the Ukrainian music.

He continued his studies of music in Leipzig.

After returning to Kyiv he worked as a conductor and a teacher of music.

Then he moved to St. Petersburg to study at N. Rimsky-Korsakov.

He returned to Kyiv in 1904 and opened his own school of music and drama.

At that time Lysenko was in the centre of Ukrainian cultural and musical life.

He gave piano concerts about Ukraine.

His musical compositions were numerous and varied.

His works include “Natalka- Poltavka”, “Taras Bulba” and operas for children.

Lysenko wrote many compositions for the piano and the violin.

He was interested in the Ukrainian musical folklore.

Lysenko was the founder of the national movement in music. He developed the Ukrainian musical culture.

Микола Лисенко народився в Полтавській губернії в 1842 році і помер у Києві в 1912 році.

Він був видатним композитором, піаністом і педагогом.

Свої здібності гри на піаніно він успадкував від матері.

З 1860 року він учився в Харківському і Київському університетах.

У 1865 році він одержав диплом з природничих наук.

Як член організації «Громада» у Києві він зробив значний внесок у розвиток української музики.

Він продовжив вивчати музику в Лейпцигу.

Після повернення в Київ він працював диригентом і вчителем музики.

Він виїхав у Петербург, щоб учитися в Римського-Корсакова.

У 1904 році він повернувся в Київ і відкрив власну школу музики і драми.

У цей час М. Лисенко виявився в центрі українського культурного і музичного життя.

Він давав фортепіанні концерти по всій Україні.

Його музичні композиції були численними і різноманітними.

Його роботи: «Наталка Полтавка», «Тарас Бульба» і опери для дітей.

Лисенко написав п’єси для фортепіано і скрипки.

Він дуже цікавився українським музичним фольклором.

Лисенко став засновником національного руху в музиці. Він розвивав українську музичну культуру.

Questions:

1. Where was N. Lysenko born?

2. What degree did he graduate the university with?

3. Where did he open his own school of music and drama?

4. What operas by Lysenko do you know?

5. What was his contribution into the Ukrainian musical culture?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua