Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIII. Outstanding People of Ukraine (Видатні люди України)

Ukrainian Musical Culture - Українська музична культура

Ukrainians are known as a musical people with a lot of folk songs and talented performers.

Groups of musicians performed during festivals and banquets at the courts of ancient princes.

The first church music came from Byzantium.

In the second half of the 11th century the Kyivan monasteries became the centres of the development of religious music in Ukraine.

The 16th and 17th centuries saw the development of the polyphonic singing.

The “Musical Grammar”, written by the composer M. Dyletskyi in 1675 was a complete description of the theory of polyphonic music.

In the 19th century in Galicia there was a school of music initiated by M. Verbytskyi and I. Lavrynskyi.

That century Ukrainian music was absorbed by Russian musical devel-opment.

The musical talents of Ukraine usually moved to Russia.

In that time “Music Society” was founded in Ukraine.

It established music schools, which later became conservatories in Kyiv, Kharkiv and Odesa.

The second trend of this period was the development of interest in folk music.

M. Lysenko became the main figure in this process.

By 1904 he founded a school of music in Kyiv which served as a major centre for the development of the Ukrainian music.

Lysenko Institute of Music was established in Lviv in 1903.

Nowadays Ukrainian contemporary music and folk singing enjoy growing popularity.

Most modern singers and musicians include folklore motives in their works.

Українці відомі як музична нація з великою кількістю народних пісень і талановитих виконавців.

Групи музикантів виступали на святах і бенкетах при дворах князів.

Перша церковна музика прийшла з Візантії.

У другій половині 11 століття київські монастирі стали центром розвитку релігійної музики в Україні.

У 16—17 століттях розвивався багатоголосий спів.

«Музична граматика», написана композитором М. Дилецьким у 1675 році, була повним описом поліфонічної музики.

У 19 столітті в Галичині М. Вербиць-кий і І. Лавринський організували музичну школу.

У цьому сторіччі українська музика розчинилася в російській музиці, що розвивається.

Музичні таланти України звичайно їхали в Росію.

У цей час в Україні було засновано «Музичне товариство».

Воно організувало музичні школи, що пізніше стали консерваторіями в Києві, Харкові й Одесі.

Другим напрямком у цей час став розвиток інтересу до фольклорної музики.

Основним організатором цього процесу став М. Лисенко.

До 1904 року він заснував музичну школу в Києві, що служила основним центром розвитку української музики.

Музичний інститут під керуванням М. Лисенка був заснований у Львові в 1903 році.

У наші дні українська сучасна музика і народні пісні дуже популярні.

Більшість сучасних співаків і музикантів використовують фольклорні мотиви у своїх роботах.

Questions:

1. Where were the first music schools established?

2. Where was the first institute of music set up?

3. Where did the musical talents of Ukraine usually move?

4. What vocal festivals of Ukraine do you know?

5. Who established the Institute of Music in Lviv?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua