Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIII. Outstanding People of Ukraine (Видатні люди України)

ModernUkrainianWriters - Сучасні українські письменники

Oles Honchar - Олесь Гончар

Ukrainian literature contains a lot of glorious names.

Among them one can name Lina Kostenko, Pavlo Zagrebelny, Vasyl Stus, Roman Ivanychuk.

One can continue this list for many pages.

But I want to tell you about the work of Oles Honchar.

This author can justly be called the conscience of Ukraine.

In his works such problems as the good and the evil, the honour and the dishonour, the love and the hate were raised.

His book “Praporonostsi” was one of the first true stories about the Great Patriotic War in the Ukrainian literature.

“Tronka”, “Ziklon”, “Tvoya Zorya” — all these are the novels about the difficult fate of a person in the modern world, about his place among other people, about his moral choice.

The most famous novel “Sobor” is also about it.

This novel was unknown to the reader for a long period of time, it was banned.

Some philosophical, moral, historic and ecological problems are considered in it, in particular, the problem of the historic memory of the nation.

“Sobor” became the symbol of existance of spiritual bounds between the generations.

This novel left no one indifferent.

Unfortunately, this marvellous novel became the last written by the writer.

This outstanding man died not long ago, and this event hurt every person.

Oles Honchar is my favourite writer and I always liked his books because of their beautiful language, meaningful plots and unusual fates of the characters.

В українській літературі є багато славних імен.

Серед них можна назвати Ліну Костенко, Павла Загребельного, Василя Стуса, Романа Іваничука.

Можна продовжувати цей список на багато сторінок.

Але я хочу розповісти вам про творчість Олеся Гончара.

Цього автора можна справедливо назвати совістю України.

У його добутках піднімалися такі проблеми, як добро і зло, честь і безчестя, любов і ненависть.

Його книга «Прапороносці» була одним з перших правдивих романів про Велику Вітчизняну війну в українській літературі.

«Тронка», «Циклон», «Твоя Зоря» — усі ці романи про складну долю особистості в сучасному світі, про її місце серед інших людей, про її моральний вибір.

У найвідомішому романі «Собор» також говориться про це.

Протягом довгого часу цей роман був невідомий читачеві, він був заборонений.

У ньому розглядаються філософські, моральні, історичні й екологічні проблеми, зокрема, проблема історичної пам’яті нації.

«Собор» став символом існування духовних зв’язків між поколіннями.

Цей роман не залишив нікого байдужим.

На жаль, цей чудесний роман став останнім, написаним письменником.

Недавно ця видатна людина померла, і ця подія сумом відгукнулася в кожній думаючій людині.

Олесь Гончар — мій улюблений письменник, я завжди любив його книги за красиву мову, змістовні сюжети і незвичайні долі героїв.

Questions:

1. Why do you think the names of modern writers are not so wide-known as they should be?

2. What problems were raised in the works of Oles Honchar?

3. Name some of his novels. Did you read them?

4. What can you tell about his novel “Sobor”?

5. Why do you like the books by Oles Honchar?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua