Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XII. Sport In our life (Спорт у нашому житті)

Physical Training and Sports in Ukraine - Фізична культура і спорт в Україні

Such kinds of sports as swimming, running, equestrian sport, wrestling and others date back to ancient times in Ukraine.

The system of military and physical training of Cossacks in Zaporizhia was built on the basis of national games and physical exercises.

First sports organizations were founded in the second half of the 19th century.

They were not numerous, among them there were aristocratic yachting clubs and also some tennis clubs.

The first of them opened in Kyiv in 1869 and in Odesa in 1895.

At the beginning of the 20th century the first athletic clubs appeared.

The first one was founded as a part of a medical centre.

In 1900 196 clubs that included nearly 8000 people existed on the territory of Ukraine.

In 1912 the first 2 months’ courses on the training of specialists in physical training were organized in Kyiv.

The first sports stadiums and centres were built in 1913 after the Olympiad.

Some sports magazines: “Sport”, “Beauty and Strength”, and others appeared the same year.

Nowadays specialists in physical training are trained by Kyiv Institute of Physical Training, in Lviv, Dnipropetrovsk and by 14 high physical training schools.

The largest stadiums are Kyiv stadium for 100 000 spectators and Kyiv Palace of Sports for 12 000 spectators.

Ukrainian voluntary sports organizations develop different sports programmes, work among young people and children.

They have their own conferences once in four years.

Each organization has its own banner and symbol.

There are also some international sports clubs like “Spartak” or “Progress” in Lviv, Chernivtsi and other cities.

The most popular kinds of sports in Ukraine are football, volleyball, athletics, shooting and chess.

There are also special “sports uniforms” at schools, and some specialized sports schools in Ukraine.

They unite young sportsmen according to their specialization.

Sports is paid much attention to in this country, as Ukrainian people were always fond of it.

Такі види спорту як плавання, біг, кінний спорт, боротьба й інші беруть початок із давніх часів в Україні.

Система військового і фізичного навчання козаків Запоріжжя ґрунтувалася на національних іграх і фізичних вправах.

Перші спортивні організації з’явилися в другій половині 19 століття.

Вони були нечисленними, серед них були аристократичні яхт- клуби і тенісні клуби.

Перші з них відкрилися в Києві у 1869 і в Одесі в 1895 роках.

На початку 20 сторіччя з’явилися перші гімнастичні клуби.

Перший з них був заснований як частина медичного центру.

У 1900 році на території України існувало 196 клубів, до яких входило близько 8000 чоловік.

У 1912 році в Києві були організовані перші двомісячні курси по підготовці фахівців фізкультури.

Перші спортивні стадіони і центри були побудовані в 1913 році після олімпіади.

У тому ж році з’явилися перші спортивні журнали «Спорт», «Краса і сила» та інші.

У наші дні фахівці з фізкультури навчаються в Київському інституті фізкультури, у Львові, Дніпропетровську й у 14 вищих школах.

Найбільші стадіони — це київський стадіон на 100 000 глядачів і київський Палац спорту на 12 000 глядачів.

Українські добровільні спортивні товариства розробляють різні спортивні програми, працюють серед молоді і дітей.

Вони проводять свої конференції раз на чотири роки.

В кожного товариства є свій прапор і символ.

Існують також міжнародні спортивні клуби, такі як «Спартак» чи «Прогрес» у Львові, Чернівцях і інших містах.

Найбільш популярні види спорту в Україні — футбол, волейбол, стрільба і шахи.

Існують також спеціальні спортивні класи в школах, а також спеціалізовані спортивні школи в Україні.

Вони об’єднують молодих спортсменів за їхньою спеціалізацією.

У нашій країні спорту приділяється велика увага, тому що українці завжди ним захоплювалися.

Questions:

1. What kinds of sports do you know?

2. When were the first sports organizations founded in Ukraine?

3. When was the first sports stadium built?

4. What is the largest stadium in Kyiv?

5. Is sports paid much attention to in our country?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua