Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
IV. The USA (США)

World War I - Перша світова війна

When the war broke out in Europe in 1914, Americans declared neutrality.

However, this proved to be a difficult policy.

Several events led to the involvement of America in the war, including the sinking of the British passenger liner Lusitania on May 7, 1915 by the Germans, resulting in the deaths of 128 Americans and long strikes against American ships in 1917.

President Wilson asked Congress for a declaration of war against Germany.

Congress declared war four days later on April 6, 1917.

Beside American troops, the allies needed naval forces, ammunition, industrial goods, and food.

The American Expeditionary Force under the leadership of General John Pershing arrived to France in 1917, and in July 1918, along with French troops, drove the Germans back close to their border.

Eventually, Germany agreed to consider a peace plan, and a ceasefire was signed on November 11, 1918.

Коли війна вибухнула в Європі в 1914 р., Америка оголосила нейтралітет.

Проте, це виявилося важкою політикою.

Кілька подій привело до залучення Америки у війну, включаючи затоплення британського пасажирського лайнера «Луситанія» німцями 7 травня 1915 р., результатом чого стало 128 смертей американців, і продовження страйків проти американських кораблів у 1917 р.

Президент Вільсон запросив Конгрес про оголошення війни Німеччині.

Конгрес оголосив війну чотирма днями пізніше, 6 квітня 1917 р.

Крім американських військ, союзники мали потребу в морських силах, обмундируванні, промислових товарах і продуктах.

Американський експедиційний корпус під головуванням генерала Джона Першинга прибув до Франції в 1917 р. і в липні 1918 р. разом із французькими військами відкинув німців назад до їхніх кордонів.

Зрештою Німеччина погодилася розглянути мирний план, і перемир’я було підписано 11 листопада 1918 р.

Questions:

1. When did the World War I start?

2. What events led to the involvement of America in the war?

3. Who asked Congress for a declaration of war against Germany?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua