Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Фондоозброєність — економічний показник, що характеризує рівень технічної оснащеності праці, величину основних виробничих фондів, які використовує один працівник. Ф. визначається відношенням середньорічної повної (без врахування зносу) балансової вартості основних виробничих фондів (у порівняльних цінах) до середньорічної чисельності працівників, Ф. одного робітника у США в середині 80-х років становила близько 16 тис. дол., а в обробній промисловості приблизно 40 тис. дол. Зростання Ф. є основою підвищення продуктивності праці, яка повинна зростати швидше, ніж Ф. В іншому разі знижується фондовіддача (обсяг виробництва продукції на одиницю вартості основних виробничих фондів), а значить, погіршується використання основних виробничих фондів. На рівні окремого підприємства Ф., обчислюється як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до річної середньоспискової чисельності працюючих у найбільш заповненій зміні. Умовами зростання Ф. є підвищення коефіцієнта змінності, впровадження автоматизованого виробництва, електронно-обчислювальної техніки, підвищення загальноосвітнього та кваліфікаційного рівня працівників, механізація допоміжних робіт, застосування більш якісних матеріалів, сировини тощо.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua