Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Фінансова монополістична група — організаційна форма розвитку фінансового капіталу та панування фінансової олігархії. У Ф. м. г. об'єднується монополістичний капітал промисловості, торгівлі, банківської сфери, страхування тощо, Ф. м. г. утворюється переважно навколо великого банку, інших фінансових інститутів. Так, сімейний клан Рокфеллерів за допомогою фінансових інститутів володіє капіталами десятків наймогутніших промислових, торговельних, транспортних монополій. Зростаючу роль нині відіграють неакціонерні форми прямого контролю (особиста унія, кредитні зв'язки, спільна біржова діяльність, облігаційний бізнес, обмін фінансовою та економічною інформацією тощо), Ф. м. г. займають вирішальні позиції в економіці, мають тісний зв'язок з державою і перш за все з вищими чиновниками державного апарату, здійснюють суттєвий вплив на зовнішню та внутрішню політику країни, Ф. м. г. розширюють сферу впливу за межі своєї країни шляхом експорту капіталу та співробітництва з іноземними Ф. м. г. В сучасних умовах зростає могутність японських Ф. м. г., які, як правило, очолюють могутні холдингові компанії, і дещо послаблюється — американських Ф. м. г. Виникнення та інтенсивний розвиток Ф. м. г. є однією із форм вияву дії законів адекватності виробничих відносин (економічної власності) рівню і характеру розвитку продуктивних сил, інтернаціоналізації господарського життя. Це виявляється у тому, що еони значно посилюють процес концентрації та централізації капіталу, сприяють його переливу у передові науко - і капіталомісткі галузі, завдяки чому розширюються масштаби планомірного розвитку.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua