Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Товарна продукція — продукція, вироблена протягом певного часу і призначена для реалізації за межами підприємства, тобто підготовлена для передачі у народногосподарський обіг. До Т. п. промислового підприємства належать готові вироби, створені головним, допоміжними, підсобними та побічними цехами, реалізовані напівфабрикати свого виробництва, роботи і послуги промислового характеру на стороні. На відміну від валової продукції, до Т.п. не входять зміни залишків незавершеного виробництва, а також напівфабрикати, призначені для використання на своєму ж виробництві. Тому величина Т.п. може бути більшою або меншою від валової продукції залежно від зміни (зростання або зменшення) залишків незавершеного виробництва і напівфабрикатів свого виробництва. На підставі Т.п. визначаються очікувані обсяги реалізації і прибутку підприємства, розраховуються показники собівартості (витрати на грошову одиницю Т.п.), рентабельність продукції, виробничих потужностей тощо. Обсяг Т.п. складається з перенесеної вартості використаних засобів виробництва (сировина, матеріали, машини і устаткування — у формі амортизаційних відрахувань), а також витрат на заробітну плату і різні виплати у соціальні фонди. Зростання Т.п. можна досягти не тільки завдяки збільшенню кількості і підвищенню якості виробів, але й завдяки змінам структури виробництва (збільшенню долі матеріаломістких виробів), застосування коштовніших матеріалів, використання подвійного, потрійного рахунку перенесеної вартості засобів виробництва. Тому показник Т. п. не використовується для оцінки діяльності підприємства.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua