Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Техніко — економічне обґрунтування підприємств — економічний розрахунок і прогноз функціонування підприємства шляхом співставлення можливостей і реальних результатів з витратами на його будівництво. Для всебічного Т.-е. о. п. слід брати до уваги конкурентоспроможність товарів і послуг, наявність замовлень на внутрішньому і зовнішньому ринках, рівень цін тощо. При комплексному Т.-е. о. п. робиться розрахунок статутного фонду, собівартості готової продукції з урахуванням цін на сировину, матеріали, електроенергію, газ, транспорт, воду тощо, визначаються можливий рівень цін, очікувані прибутки, розраховується економічна ефективність, складається баланс доходів і витрат на час функціонування підприємства. На початковому етапі виконання цієї роботи готується конкурентний план (з'ясовуються техніко — економічні показники майбутньої продукції у співставленні з однотипною продукцією інших підприємств, її якість), що дозволяє попередньо визначити рівень цін. Після цього визначаються фізичні обсяги реалізації продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, ступінь їх насиченості аналогічними товарами та послугами. Це дає можливість визначити портфель замовлень і річну суму виручки. Орієнтуючись на показники фондовіддачі, можна приблизно визначити вартість основних фондів і статутного фонду підприємства, а на основі нормативного рівня рентабельності дається оцінка собівартості продукції з урахуванням Т.-е. о. п.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua