Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Валовий суспільний продукт — вартість благ і послуг, створених у сфері матеріального виробництва протягом певного часу, визначених як сума валової продукції галузей цієї сфери. Таке трактування базувалось на концепції, відповідно до якої продуктивною вважається праця, результатом якої є матеріальна субстанція /продукт в натурально-речовій формі/. У відповідності з цією концепцією, статистика В. с. п. виходила з того, що він створюється у промисловості,сільському, лісовому господарствах, на транспорті і зв'язку/тією мірою, якою вони обслуговують матеріальне виробництво/, матеріально-технічному постачанні, сфері заготівель сільськогосподарської продукції, торгівлі і громадському харчуванні. Інші галузі відносили до числа споживачів В. с. п., звідси і випливає поділ на виробничу і невиробничу сферу, замінений згодом поділом на сферу матеріального і нематеріального виробництва. За натурально-речовою формою В. с. п. поділявся на сукупність засобів виробництва і предметів споживання. Визначення В. с. п. — як вартість матеріальних і нематеріальних благ, а також послуг — є близьким до визначення валового національного продукту в зарубіжній економічній літературі. Різниця в тому, що при визначенні валового національного продукту наголос робиться на ринкову вартість товарів і послуг.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua