Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Темпи економічного зростання — відносний показник, який характеризує результати і динаміку економічного розвитку, показує приріст виробленої за певний час у народному господарстві продукції порівняно з базовим рівнем. Визначається за формулою: де Ч — темп економічного зростання, Уо і Ут — обсяги виробництва в період часу о і т відповідно. Т. е. з. можуть розраховуватись на основі сукупного суспільного продукту, національного доходу, валового національного продукту. Останній показник найбільш точно відображає динаміку і результати господарської діяльності усіх сфер і галузей економіки, в т.ч. сфери послуг без повторного врахування проміжної продукції. Показник Т. е. з. відображає також зміни рівня економічного розвитку. В цьому випадку він є узагальнюючим показником обсягів виробленої у народному господарстві продукції, зокрема валового національного продукту у розрахунку на душу населення у постійних цінах. Рівень Т. е. з. у тій чи іншій країні у різні часи визначається сукупністю факторів, серед яких головними є рівень освіти, кваліфікації робітників, розвитку техніки і технології, природні та кліматичні умови і т. ін. Усі інші фактори виробництва, утому числі форма власності, економічна політика, господарський механізм, техніко — економічні відносини, психологічний і моральний стан працівників тощо впливають на Т. е. з. через зростання продуктивності та інтенсивності праці.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua