Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Сукупний працівник — сукупність працівників, які беруть участь у виробництві матеріальних благ і послуг. Це по суті комбінований робочий персонал, необхідний для створення певної споживчої вартості. С. п. можна розглядати не тільки на рівні мікроекономіки, але й на рівні макроекономіки, враховуючи структуру народного господарства певної країни. С. п. є важливим елементом продуктивних сил суспільства, який характеризує відношення людини до сил природи. Разом з тим С. п. має певну соціально-економічну форму, яка пов'язана з формами власності на засоби виробництва. У структурі С. п. слід розрізняти персонал, що виконує функції простої праці, а також функції, які відособились від комбінованого складного процесу виробництва; основний виробничий персонал, який безпосередньо впливає на предмет праці, і допоміжний персонал, що функціонує у процесі виробництва, але не впливає прямо на предмет праці, а лише сприяє основному виробництву, наприклад, здійснює ремонт устаткування; персонал, зайнятий дослідним виробництвом, працює у науково-дослідних і проектних підрозділах; персонал, що забезпечує загальні умови праці (пожежна охорона, прибирання приміщень і т. ін.); управлінський персонал. Нарешті, у складі С п. слід враховувати персонал, що виконує функції відтворення робочої сили: працівники медичних установ, спортивних організацій, дитячих закладів та ін.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua