Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Структурні кризи — кризове явище нециклічного характеру, зумовлене збоями в механізмі державного регулювання економікою у національних рамках і на міжнародній арені. С. к. мають ряд спільних рис: довготривалість, посилення диспропорцій економіки шляхом недовиробництва або надвиробництва продукції та послуг, охоплення життєво важливих для відтворення суспільного продукту сфер і галузей економіки, негативний вплив на загальногосподарську ситуацію в країні. До С. к. відносять енергетичну, сировинну, продовольчу, екологічну, валютно-фінансову кризи, які мають, як правило, різне походження і форми прояву.

В Україні у першій половині 90-х років XX ст. виявились майже всі види С. к. Причини їх у відсутності чіткої політичної і соціально-економічної стратегії розвитку України; хаотичному руйнуванні планово-адміністративної системи управління без адекватного заміщення їх ринковими механізмами та інфраструктурою; розпаді союзного народногосподарського комплексу та не сформованості механізму функціонування самостійної економіки України; спотвореному формуванні ринкової економіки шляхом механічного перенесення досвіду інших країн на національний грунт; відсутності надійного державного регулювання; безкарному розпродажі і привласненні національного надбання, криміналізації господарської діяльності, зрощуванні держапарату з тіньовими структурами; відсутності господарського механізму функціонування змішаної економіки.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua