Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Світові ринки капіталу — сукупність економічних відносин між власниками капіталу та споживачами з приводу його використання шляхом обміну. С. р. к. складаються в процесі міграції капіталу. Вони поділяються на ринки підприємницького і позичкового капіталів. Ринок підприємницького капіталу пов'язаний з реалізацією довгочасних, довгострокових інвестицій. Вони ведуть до створення філіалів дочірніх компаній та змішаних підприємств. Капіталовкладення в закордонні господарські об'єкти забезпечують контроль над ними з боку інвестора і визначаються як прямі іноземні інвестиції. Ринок позичкового капіталу у сфері зовнішньоекономічних відносин виступає у формі відносин щодо міжнародних кредитів, які надаються в товарній або грошовій формі на умовах терміновості, повернення, платності. Ринок позичкового капіталу також пов'язується із відносинами щодо закордонних інвестицій. Це — вклад капіталу в іноземні облігації, акції, сертифікати, інші цінні папери з метою отримання прибутку. їх постійний обмін на фондових біржах виступає як світовий ринок цінних паперів. Цінні папери визначають вартість матеріальних ресурсів (засобів виробництва і предметів праці), що знаходяться в обороті і виступають важливим елементом ринкової економіки, С. р. к, не є стабільним. На зміну стрімкому підвищенню курсу акцій, що визначає великі прибутки, нерідко приходить біржовий крах — різке падіння курсу акцій. В основі цього явища лежать циклічний характер матеріального виробництва, політичні, соціальні та інші фактори. Певне гасіння цих коливань досягається за рахунок застосування гнучкої податкової політики.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua