Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Світова ціна — грошовий вираз інтернаціональної вартості товарів, що реалізуються на світовому ринку. В умовах розвинутого товарного виробництва в основі С. ц. лежить інтернаціональна ціна виробництва товарів. С. ц. формується в процесі конкурентної боротьби. Наявність на світовому ринку різних національних вартостей та цін виробництва товарів веде до появи конкуренції між ними, внаслідок чого виникає інтернаціональна вартість, а згодом інтернаціональна ціна виробництва і відповідна їй С. ц. При цьому С. ц. може не збігатися з інтернаціональною вартістю (інтернаціональною ціною виробництва), що визначається економічною кон'юнктурою світового ринку. На практиці С. ц. знаходить вираз у цінах на товари головних продавців, покупців або основних центрів міжнародної торгівлі. Вона встановлюється в процесі крупних та регулярних операцій продажу — купівлі товарів у вільно конвертованій валюті на світовому ринку. Наприклад, на машини і обладнання, технології — це переважно ціни виробників із економічно розвинутих країн, на енергоносії, метали можуть складатись на міжнародних торгових біржах, За С. ц. здійснюються міжнародні торгові угоди. Проте особливістю цих операцій є існування значної чисельності різних С. ц. на однаковий товар. Це зумовлено впливом на рівень С. ц. різних факторів (валюта платежу, умови розрахунків, характер поставок товарів, заходи державного характеру та ін.) Відповідно до цього рівень С. ц. залежить від готівкових чи безготівкових платежів, використання вільноконвертованої чи неконвертованої валюти при оплаті товару, що поставляється; вибору форм міжнародних розрахунків та кредитів; визначення обсягу та тривалості торговельних угод; поставки товарів у межах пропорційних угод, торгових угод на вільний ринок, за програмами державної допомоги тощо. Види та рівень С. ц. залежать і від джерел цінової інформації, якою користуються суб'єкти світового господарства. Тут виділяються довідкові, прейскурантні ціни, біржові котирування ціни міжнародних торгів, аукціонів, розрахункові ціни пропозицій та фактичних торгових угод, статистичні ціни. Інформацію про С. ц. подають у щорічниках, довідниках, галузевих журналах, комерційних бюлетенях.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua