Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Потреби економічні — передумова і внутрішні спонукальні мотиви розвитку матеріального і духовного виробництва. Будучи усвідомленими, вони перетворюються в економічні інтереси. П. е. слід розглядати у процесі відтворення, що передбачає взаємозв'язок виробництва і споживання. Потреби насамперед народжуються у виробництві, в процесі праці і пов'язані з процесом праці. Тому добровільна, творча виробнича діяльність є вищою насолодою людини. Задоволення П. е. відбувається у споживанні, яке відтворює і створює потребу. Завдяки П. е. здійснюється органічний взаємозв'язок цілей. Серед П. е., розглянутих відносно масштабів і структури виробництва, виділяють, насамперед, абсолютні. Вони визначаються максимальним обсягом створюваних у суспільстві матеріальних благ і послуг за найсприятливіших умов, які могли б бути спожиті суспільством. Дійсні П. е. — ті, які задовольняються при оптимальних розмірах виробництва. Фактичні П. е. виступають у формах задоволеного попиту. Розрізняють також П. е. суспільства, класів, соціальних верств, прошарків і груп, а також окремих людей. При відтворенні здібностей людини виділяють фізичні, духовні та соціальні потреби.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua