Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Патент (від лат. patens — відкритий, явний) — документ, виданий компетентним державним органом винахідникові або його правонаступнику, який свідчить про авторство, право на винахід і монопольне його використання. П. також може бути виданий окремій організації, компанії. Як правило, П. видають на 15—20 років. За видачу П. і його дію власник П. вносить певну плату (мито). П має силу лише на території тієї держави, де він виданий, і захищає його власника від конкурентів. Патентним захистом користуються принципово нові винаходи. Власник П. може експлуатувати свій винахід самостійно, тобто організовувати випуск продукції з його використанням, може передавати право використання П. іншим особам чи організаціям повністю (продаж патенту) або в певних межах (продаж ліцензії). 14 країн Західної Європи в 1973 р. підписали Конвенцію про заснування Європейської системи патентування. Відповідно до цього виданий Європейським патентом бюро П. розглядається в цих країнах як національний. В країнах Заходу між крупними компаніями ведеться гостра конкурентна боротьба за володіння П. і власність на них. Продаж ліцензії в іншу країну передбачає отримання там П. Закордонне патентування — важливий засіб закріплення компаніями своєї технічної переваги у певних сферах на світовому ринку. Найбільше зарубіжних П. мають у своєму розпорядженні могутні американські компанії.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua