Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Особистий дохід — один з найважливіших показників життєвого рівня громадян, що відображає їх фінансові та натуральні (в грошовій оцінці) надходження від усіх видів діяльності. Якщо аналіз виробництва і первинного розподілу має своїм предметом людину як індивідуального працівника з його професійною підготовкою, досвідом та іншими особливостями, то при дослідженні доходів основним об'єктом є сім'я. О. д. громадян в економічному плані виступає у формі сімейних доходів групи осіб, пов'язаних родинними відносинами і спільним господарюванням. Дохід сім'ї — це дохід, частина якого зароблена, інша — ще незароблена і знаходиться у розпорядженні громадян до сплати особистого прибуткового податку. Джерела, за рахунок яких формуються О. д. громадян, — різноманітні. Оскільки сімейне господарство в сучасних умовах носить в основному споживчий характер, то основна частина його доходів надходить іззовні. На чільному місці знаходиться заробітна плата. Другим за розмірами і значенням джерелом є доходи з суспільних фондів споживання (пенсії, стипендії та різні види допомоги і виплат соціально малозахищеним прошаркам населення). Третім — додаткові види доходів від особистого підсобного господарства, індивідуальної трудової діяльності тощо. Важливого значення набувають доходи за дивідендами з акцій, облігацій та інших цінних паперів, а також від прибутку приватних господарств, спільних підприємств тощо. За останні роки у розвинених країнах Заходу досягнуто досить високого рівня О. д. більшістю населення, хоч розподіляються вони досить нерівномірно. В Україні та інших державах СНД О. д. громадян у зв'язку з гіперінфляцією та економічною кризою знизились, різко зросла нерівномірність їх розподілу. Перехід до соціальної ринкової системи, подолання спаду виробництва на базі зростання мотивації творчої праці і впровадження досягнень науки і техніки відкриють можливості до наступного підвищення О. д. громадян.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua