Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Основні виробничі фонди — частка виробничих фондів, яка використовується більше одного виробничого циклу і в кожному циклі частково переносить свою вартість на новостворений продукт. Це — будівлі, устаткування, машини тощо. Серед О. в. ф. виділяють активну і пасивну частини. До першої відносяться устаткування й машин, до другої — будівлі, споруди, трубопроводи тощо. Чим більша питома вага активної частини О. в. ф., тим прогресивнішою є їх структура. Збільшення питомої ваги активної частини О. в. ф. зумовлюється розгортанням НТР, постійним впровадженням досягнень науки у виробництво. Прогресивні зміни О. в. ф. характеризуються збільшенням коефіцієнтів їх оновленості. вибуттям, зменшенням коефіцієнта зношуваності тощо. Ефективність використання О. в. ф . виражається показником фондовіддачі (відношення обсягу виготовленої продукції до вартості основних виробничих фондів) і фондомісткості (зворотний стосовно до фондовіддачі показник).


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua