Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Оптимальні розміри підприємства — економічно обґрунтовані розміри підприємства, за яких досягається мінімум інвестицій і поточних витрат (матеріальних, трудових і фінансових) на виробництво одиниці продукції та її доставку до місця споживання. Такі розміри підприємства визначаються за допомогою вартісних та натуральних показників. До вартісних відносять обсяг випуску продукції впродовж певного періоду, вартість основних виробничих фондів, вартість будівництва підприємства тощо. До натуральних показників — випуск продукції у натуральному обчисленні, чисельність та потужність основного виробничого устаткування, кількість працівників та ін. О. р. п. визначаються сукупністю географічних, економічних та технічних факторів. До географічних належить наявність сировинних, енергетичних і водних ресурсів, вимоги екології та ін. До економічних — величина транспортних витрат, наявність трудових ресурсів тощо. До технічних — рівень і тенденції розвитку техніки, взірцево-конструкторські розробки та ін. В колишньому СРСР ці фактори, як правило, не враховувались, у практику втілювалась ідея гігантоманії — створення найкрупніших підприємств без всебічного економічного обґрунтування.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua