Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Облігація (від. лат. obligatio — зобов'язання) — цінний папір, довгострокове боргове зобов'язання юридичної особи, що випускає і розміщує облігаційну позику (емітента), регулярно виплачувати кредиторові (власникові О.) дохід у заздалегідь зафіксованій сумі чи у вільному проценті вартості О., а через зазначений час і номінальну вартість О. Юридичними особами виступають центральні державні відомства, органи місцевої влади, державні підприємства та їх об'єднання, акціонерні товариства, кооперативні, міжнародні економічні організації. О. випускаються на середній термін (від 1 до 7 років) і на тривалий (до 50 років). Власники О. отримують доходи у формі виграшів у спеціальних тиражах або шляхом оплати облігаційних купонів. Юридична особа відповідає за зобов'язання по О. своїм майном, тобто у випадку неспроможності оплатити свої зобов'язання майно продається для погашення боргів. О. вільно обертаються на ринку позичкового капіталу, мають свій курс (ціну), який визначається обсягом доходу, що приносить О., співвідношенням попиту і пропозиції та рівнем позичкового проценту. Кошти, отримувані урядами від випуску облігаційних позик, направляються здебільшого на покриття бюджетного дефіциту. Заборгованість уряду за непогашені О. становить державний борг. Джерелом погашення боргу, що утвориться від продажу О., і процентів по них є податки, мита і збори. Кошти, отримані від випуску О. акціонерними компаніями, в основному направляються на збільшення капіталовкладень Виплату процентів по О. та їх викуп акціонерні компанії здійснюють за рахунок прибутків. Власники О., на відміну від власників акцій, не мають права бути акціонерами компаній. Для випуску О. необхідно отримати дозвіл спеціальних державних органів. Для котирування О. на фондовій біржі необхідно отримати дозвіл біржового комітету. Випущені в обіг О. в основному купують різні фінансово-кредитні інститути, банки, страхові компанії, інвестиційні фонди та ін., які в такий спосіб частково здійснюють свої капіталовкладення. Певну частку облігацій вони перепродують населенню.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua