Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Необхідний продукт — частина суспільного продукту, необхідна для нормального відтворення фізичних і духовних здібностей робітника і членів його сім'ї. Час, протягом якого виробляється Н. п., — необхідний робочий час, а праця, затрачена протягом цього часу, — необхідна праця. Розміри Н. п. визначаються величиною сукупного суспільного продукту, його поділом на Н. п. і додатковий продукт, що насамперед залежить від характеру існуючих у суспільстві відносин власності. В кооперативах виробництво Н. п. має особливості, зумовлені специфікою власності. Він формується як частина валового доходу кооперативу, який спрямовується на оплату праці і вирішення соціальних програм. Визначення розмірів вказаної частини доходу є винятковим правом членів кооперації. Перехід до економічних методів управління народним господарством створює передумови для повної ліквідації зрівнювальних тенденцій в оплаті праці, відроджує нові форми організації виробництва, які зміцнюють залежність рівня споживання від результатів трудової діяльності. В нинішніх умовах складний характер взаємовідносин держави, колективів підприємств, кооперативів, окремих виробників викликає суперечності у формуванні Н. п. За нерозвинених товарно-грошових відносин і способів їх економічного регулювання з'являється можливість виникнення „ групового егоїзму", необґрунтованого підвищення цін вимивання дешевого асортименту, інфляційних тенденцій і дефіциту товарів.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua