Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Немонополістичний сектор — частина економіки розвинутих країн, де переважають дрібні та середні підприємства, які через механізм цін, контрактну систему тощо підпорядковуються крупному монополістичному, в т.ч. олігополістичному капіталу. До Н. с. входять: 1) Дрібнотоварне господарство — велика кількість дрібних некапіталістичних підприємств, які базуються на приватній власності на засоби виробництва, на особистій праці власника, членів його сім'ї і працюють на ринок. Це — дрібні фермери, селяни, кустарі, ремісники, підприємці із сфери послуг, доходи яких майже повністю використовуються на особисте споживання. Для цих підприємств характерна повна відсутність найманої праці або наявність її в межах, які не дозволяють власнику звільнитись від фізичної праці і зосередитись лише на управлінні; надзвичайно мала норма нагромадження капіталу майже повністю виключає розширене відтворення. 2) Товарно-капіталістичне господарство — дрібні і середні капіталістичні фірми, які використовують найману працю, привласнюють середній прибуток, не мають можливості диктувати ціни на ринку тощо. Десятки і сотні тисяч дрібних і середніх фірм у розвинутих країнах світу не витримують конкуренції! часто розорюються, але на їх місці виникають нові.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua