Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Міграція капіталу (від лат. migratio — переміщення, переселення)— переміщення капіталу всередині країни, а також з однієї країни в іншу у грошовій або товарній формі з метою отримання вищих прибутків, М. к. всередині країни зумовлена наявністю дешевої робочої сили, землі, природних ресурсів у тих чи інших регіонах. Вона прискорює розвиток окремих регіонів країни і сповільнює його при відпливі капіталу. М. к. з однієї країни в іншу буває двох видів: 1) переміщення капіталу разом із власником; 2) переміщення капіталу без власника. В першому випадку в країні, куди переміщується капітал, прискорюється економічне зростання, оскільки отримуваний прибуток використовується, як правило, для подальшого розширення масштабів виробництва. Цей вид капіталу здебільшого переміщується у підприємницькій формі. В другому випадку переміщення капіталу здійснюється з метою розширення ринків збуту і супроводжується переводом значної частини прибутку в метрополію. При вивозі капіталу у підприємницькій формі розвинуті країни світу мають дефіцит, тобто вивозять більше, ніж ввозять, але отримують значні прибутки від іноземних інвестицій. Переміщення капіталу у позичковій формі (вклади на поточні рахунки в банк, купівля або продаж цінних паперів тощо) у значних розмірах може погіршити стан платіжного балансу країни. Тому М. к. стала сферою державного регулювання.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua