Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Ліквідність (від лат. liguidus — рідкий, плинний) — можливість в будь-який момент швидкого перетворення активу (грошей або речей) підприємств, фірм, банків — без втрат або з невеликими витратами стосовно їх купівельної спроможності — в гроші для оплати зобов'язань (пасиву), легкість перетворення матеріальних цінностей в готівку. До активів, які швидко реалізуються, належать державні короткотермінові цінні папери, акції і облігації великих акціонерних компаній, які користуються постійним попитом на фондовій біржі, термінові векселі фірм, які безперешкодно приймаються банками, золото та інші дорогоцінні метали, дебіторська заборгованість, яка підлягає погашенню за першою вимогою. Розрізняють Л. банків і фірм, а також міжнародну Л. банку — здатність будь-коли виплачувати гроші за своїми зобов'язаннями. Визначається як відношення наявних грошей до величини позичкових фондів. У багатьох країнах використовують систему коефіцієнтів ліквідності через співвідношення відповідних статей їх активу і пасиву. Л. фірми визначається як співвідношення величини її заборгованості та ліквідності засобів, які можуть бути використані для погашення боргу. До ліквідних засобів фірми належить готівка, реалізовані елементи оборотних засобів, депозити в банку. Грошові засоби і фінансові активи теж класифікують за ступенем їх ліквідності. Підвищення частки Л. банків і фірм веде до зниження їх прибутковості. Міжнародна Л. характеризується сукупністю всіх платіжних інструментів, які можуть бути використані в міжнародних розрахунках. Міжнародну Л. утворюють золото, вільно конвертовані валютні запаси держав і міжнародні гроші. Міжнародну Л. можна визначити через співвідношення валютних резервів і суми зовнішньої заборгованості відповідних країн, яка забезпечується цими резервами. Відношення величини міжнародної Л. до обсягу світового імпорту товарів і послуг називається коефіцієнтом ліквідності.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua