Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Інтенсифікація виробництва (від фр. intensification — напруженість, посилення і лат. facic — роблю) — процес суспільного виробництва, що базується на застосуванні більш ефективних засобів, предметів праці, більш кваліфікованої робочої сили, передових форм і методів організації праці, зростаючої інформованості тощо у відповідності з найновішими досягненнями науково-технічного прогресу. І. в. суттєво відрізняється від екстенсивного розвитку суспільного виробництва, яке базується на кількісному зростанні засобів виробництва, робочої сили, незмінних формах і методах організації виробництва і носить затратний характер, І. в. має антизатратну спрямованість: фондозберігаючу, працезберігаючу, матеріале - і ресурсозберігаючу, всебічну. При фондозберігаючій формі І. в. зростає завдяки впровадженню нової техніки і технології, що зумовлює зменшення потреб у робочій силі при одноразовому зростанні складної праці. Внаслідок цього зростає продуктивність праці. При працезберігаючій формі І. в. посилюється завдяки зростанню інтенсивної праці певного незмінного числа працівників або при виконанні тих самих обсягів робіт меншою кількістю працюючих. Матеріало- і ресурсозберігаюча форми І. в, означають застосування більш економічних предметів праці (композитних матеріалів, сплавів різних полімерів та ін.) і більш раціонального використання предметів праці, а також споживання меншої кількості сировини, електроенергії тощо. При всебічній формі І. в. має місце раціональне поєднання всіх попередніх форм, завдяки чому якісно зростає ефективність суспільного виробництва. Розгортання науково-технічної революції створює об'єктивні умови для впровадження всебічної форми І. в. Для України особливо велике значення на сучасному етапі має впровадження фондозберігаючої та матеріало- і ресурсозберігаючої форм І. в.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua