Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Інтенсивність праці (від лат. intensio — напруженість, посилення) — напруженість праці, яка визначається витратами робочої сили за одиницю часу. Динаміка І. п. вимірюється затратами фізичної, розумової, нервової енергії впродовж однієї години, робочого дня, внаслідок чого зростає вартість виготовленої продукції. Оскільки при цьому збільшується кількість вироблених одиниць продукції, то вартість кожної з них залишається незмінною. Зростання І. п. у масштабі галузі призводить до зростання середнього рівня продуктивності праці. Отже, величина вартості товару перебуває в обернено пропорційній залежності від продуктивності праці і в прямо пропорційній — від інтенсивності праці. В галузях з підвищеною І. п. вводиться скорочений робочий день. В епоху НТР зростають емоційні, нервові, психологічні навантаження на людський організм і в той же час зменшується напруженість фізичної праці. В умовах автоматизації виробництва, з одного боку, звужуються контакти робітників з рухомими частинами устаткування, що знижує можливість травм, зменшує забруднення на робочому місці тощо. З другого боку — збільшення кількості устаткування, його потужностей, зокрема підвищення швидкості руху механізмів, зумовлює зростання шумів, підвищення температури, позбавляє організм необхідного мінімуму фізичного навантаження („ м'язовий голод"), посилює монотонність праці на пульті управління.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua