Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Інтеграція економічна (від лат. integratio — відновлення, integer (цілий) — процес зближення і поступового об'єднання національних систем, сучасна найбільш розвинена форма процесу інтернаціоналізації господарського життя. За своєю структурою I. e. — це інтернаціоналізація продуктивних сил, техніко — економічних відносин (а в їх єдності — технологічного способу виробництва), виробничих відносин (економічної власності) і національних господарських механізмів (Див. Інтернаціоналізація господарського життя). Детальніше ці процеси виявляються у зближенні і поступовому об'єднанні процесу відтворення в окремих галузях народного господарства, у кредитно-фінансовій, валютній, торговій сферах тощо. Кожна з цих підсистем з точки зору інтернаціоналізації процесу відтворення розвивається у більш конкретних формах. Так, інтернаціоналізація продуктивних сил здійснюється у процесі інтернаціонального відтворення засобів виробництва, робочої сили, науки тощо. Інтернаціоналізація техніко — економічних відносин відбувається у формі концентрації і комбінування виробництва на міжнародному рівні, міжнародної кооперації, спеціалізації тощо. Інтернаціоналізація виробничих відносин (економічної власності) здійснюється у процесі формування інтернаціональної вартості, цін, вирівнювання заробітної плати, норм прибутку, рівня інтенсивності праці, тривалості робочого дня тощо. Інтернаціоналізація господарського механізму відбувається у зближенні національних форм і методів державного регулювання економіки, зародженні наднаціональних методів регулювання (з боку комісії ЄЕС) тощо. Як відомо, процес інтернаціоналізації господарського життя почався ще наприкінці XVIII ст., а I. e. — лише наприкінці 50-х років. Це означає, що I. e. виникає лише на певному ступені розвитку інтернаціоналізації господарського життя, коли взаємозв'язки між національними економічними системами стають настільки тісними і стабільними, що поступово починається процес формування інтернаціонального відтворення у кожній із сфер (безпосередньому виробництві, розподілі, обміні і споживанні). I. e. досягла найбільш розвинутих форм у Західній Європі, вона зумовлена ідентичністю економічних структур цих країн, приблизно однаковим рівнем розвитку продуктивних сил. Це означає, що Україна може вступити до ЄЕС лише при виконанні таких умов.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua