Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Зовнішньоторговельний оборот - загальна сума експорту Та імпорту товарів і послуг за певний період часу. На початку 90-х pp. XX ст. світовий експорт товарів оцінювався приблизно у 3,5 трлн. дол., а послуг — близько 750 млрд. дол., що у сукупності становило більше 20 % світового торговельного обороту. Експортно-імпортні операції становлять значну питому вагу в економіці середніх і малих країн. Так, у Франції та Німеччині експорт становить відповідно 29% і 35% обсягу ВНП цих країн, В Україні експорт, включаючи експорт в республіки колишнього СРСР до проголошення незалежності (1991 p.), становив 45% національного доходу. Провідне місце у сучасному міжнародному товарообміні посідають готові вироби, в т.ч. машини й устаткування. В експорті Японії понад 65%, США - 46%. Україна, навпаки, експортувала у 1990 році 78% сировини та матеріалів і лише 16% машин і устаткування. Експортній продукції України властива низька конкурентоспроможність. В 1993 р тільки 0,5% від загальної кількості вироблених нових машин і обладнання за своїм технічним рівнем були конкурентоздатними. Експортна продукція України має високу матеріаломісткість щодо світових стандартів, низький рівень технічного обслуговування, а 17% експортерів взагалі виробляють збиткову продукцію. З метою стимулювання зовнішньоторговельного обороту відповідно до Указу Президента від 3.01 1992 р. в Україні створений державний експортно-імпортний банк, який виконує операції з іноземною валютою.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua