Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Земельна рента — економічна форма реалізації права власності на землю. В економічній науці немає однозначних оцінок її видів та шляхів використання. За усталеною кваліфікацією, в аграрному секторі економіки існує три види ренти: диференціальна, абсолютна і монопольна. Існування З. р. зумовлене тим, що земля, будучи основним засобом виробництва у сільському господарстві, є обмеженою у просторі. Тому у практиці її використання розрізняють диференціальну З. р. І та диференціальну З. р. II. За економічною сутністю диференціальна З. р. І— це надлишок суспільної ціни виробництва на гірших земельних ділянках над індивідуальною ціною виробництва сільськогосподарської продукції на кращих і середніх за родючістю і місцезнаходженням землях. Вона, таким чином, є різницею між суспільною та індивідуальною вартістю продукції і виражається у формі додаткового чистого доходу. З. р. II утворюється ефективними додатковими капітальними вкладеннями у сільськогосподарське виробництво, є наслідком підвищення інтенсифікації. Визначальними є нові продуктивні машини, добрива, сорти, технології обробітку, культура землеробства, ведення тваринництва та інші чинники. Право привласнення диференціальної З. р. II належить власникові землі. З монополією приватної власності на землю тісно пов'язана абсолютна рента, яка утримується власниками землі з орендарів, незалежно від родючості земель і їх місцезнаходження. Головним тут є право власності на землю і гарантована плата у вигляді ренти. Наявність абсолютної ренти не може не позначитися на збільшенні цін на сільськогосподарську продукцію. Монопольна рента виступає у вигляді додаткового доходу, який утворюється внаслідок перевищення ціни товару над його вартістю, коли даний товар вироблений у сприятливих умовах. Йдеться насамперед про землі, на яких можливе вирощування рідкісних сортів овочів, фруктів, а також про користування водою в районах зрошуваного землеробства. Монопольна рента поширюється також на добувну промисловість, на використання земель у містах та ін.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua