Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Зайнятість — це сукупність соціально-економічних відносин між людьми щодо забезпечення працездатного населення робочими місцями, формування розподілу та перерозподілу трудових ресурсів з метою участі їх у суспільно корисній праці і забезпечення розширеного відтворення робочої сили.

Ця сукупність економічних відносин знаходить свій вияв в економічних категоріях, до яких належить індивідуальна, колективна трудова діяльність, процес праці, мобільність робочої сили, загальноосвітня професійна підготовка кадрів, заробітна плата та ін. Згідно із законом України про зайнятість, до складу зайнятих належать особи: що працюють за наймом в організаціях, установах і підприємствах різних форм власності; працюють самостійно (інженерно-технічні працівники, підприємці, творчі працівники, фермери); обрані та затверджені на посаду в органах державної влади, громадських об'єднаннях; проходять дійсну службу в Збройних Силах України; здобувають професійну підготовку з відривом від виробництва; учні та студенти денних форм навчання; направлені на виконання суспільно корисних оплачуваних робіт.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua