Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Ефективність соціальна — відповідність результатів господарської діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільства.

Інтегруючим показником Е. с. є виробництво товарів народного споживання у загальному обсязі виробництва за певний період часу, як правило, за один рік. У розвинутих країнах світу частка народного споживання (група „Б") у валовому внутрішньому продукті становить приблизно 70%, а виробництво засобів виробництва (група „А") — близько 30%. У колишньому СРСР існувала обернена пропорція у співвідношенні цих двох груп. Це свідчить про значно більшу Е. е. економіки розвинутих країн Заходу, з одного боку, та затратний характер економіки колишнього Союзу, з другого. В Україні за 1991 —1993 pp. частка групи „Б" скоротилась з 30% до 27%.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua