Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Диверсифікація /від лат. diversus-різний, віддалений/— розширення номенклатури продукції, що виробляється окремими фірмами та об'єднаннями. Д. виступає у двох формах: 1/ розширення асортименту товарів, організація нових видів виробництв в рамках „ власної галузі; 2/проникнення у нові галузі та сфери господарства. Останнє може відбуватися як шляхом створення нових підприємств, так і скуповуванням інших фірм або злиття з ними, Великі корпорації поступово перетворюються в багатогалузеві комплекси. Д. порівняно нове явище, швидко поширюється на Заході /з середини 50-х років XX ст./. Д. покликана до життя НТР, необхідністю пристосування бізнесу до швидких структурних змін, посилення конкурентної боротьби. Д. виступає інструментом використання переваг комбінування, проникнення в нові, найприбутковіші галузі, стабілізації бізнесу, діючи за принципом „ не класти всі яйця в один кошик". Завдяки цьому диверсифіковані підприємства є більш стійкими і конкурентоздатними порівняно з вузькоспеціалізованими. Перші отримують можливість переливання капіталу в найбільш прибуткові галузі, Д. може розглядатися як організаційно-економічний фактор зростання ефективності виробництва. Одним із результатів Д. є поява фірм — конгломератів, що об'єднують підприємства, не пов'язані між собою „ технологічним ланцюгом".


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua