Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Грошовий мультиплікатор - коефіцієнт, що характеризує зв'язок між збільшенням /скороченням/ надлишкових резервів банківської системи і сумою нових кредитних грошей, яку вона може створити. Ефект Г. м. ґрунтується на тому, що резерви, втрачені одним комерційним банком внаслідок кредитування стають набутком іншого і використовуються ним також для кредитування. Отже кожна грошова одиниця, випущена в оборот одним із комерційних банків,створює кредитні резерви для другого, другим для третього і т.д. Іншими словами, ефект мультиплікатора виникає тому, що резерви, які втрачають окремі банки при наданні позик, не втрачає банківська система в цілому. Внаслідок цього вона спроможна створювати кредитні гроші значно більші за ЇЇ надлишкові резерви. Але така спроможність банківської системи існує не завжди. Вона обмежується, зокрема, необхідністю формування комерційними банками обов'язкових резервів. їх величина зумовлюється резервною нормою і регулюється у законодавчому порядку, формування обов'язкових резервів робить джерелом кредитування лише надлишкові резерви. Саме тому Г. м. розкриває зв'язок грошоутворюючої здатності банківської системи з її надлишковими резервами, забезпечує банківській системі досить високу захищеність /ліквідність/ у періоди несприятливої кон'юнктури, дозволяє державі через зміну резервної норми впливати на кредитоспроможність комерційних банків, а отже регулювати масу грошей в обігу. У цьому зв'язку грошовий мультиплікатор знаходиться в оберненій залежності від резервної норми, тобто являє собою обернену цій нормі величину. Обернена величина будь-якого числа є часткою відділення одиниці на це число. Оскільки мультиплікатор вказує яку максимальну кількість нових грошей створить одна грошова одиниця надлишкових резервів при даній резервній формі, то для визначення всієї максимальної маси нових грошей, яку спроможна утворити банківська система при наявності надлишкових резервів необхідно надлишкові резерви (Нр) помножити на Г. м. М = НР х М


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua