Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Галузь з незмінними витратами - галузь національного господарства, що використовує неспеціалізовані, широко застосовувані в економіці ресурси, нарощування пропозиції яких не є проблематичним. Через це питома вага галузі в загальному обсязі споживання даного виду ресурсів залишається відносно незначною. Тобто збільшення /зменшення/ споживання галуззю ресурсів через нарощування /скорочення/ обсягів виробництва фактично не впливає на ціну ресурсів, отже, і на витрати виробництва. Це, у свою чергу, залишає незмінними ціни на товари, що виробляються галуззю протягом тривалого часу, за який фірми здатні пристосуватися до зміни споживчого попиту - демонтувати /наростити/ обладнання, реконструювати виробництво, покинути або прийти в галузь і т. ін. Отже, в Г з н. в. фактор „ ціна ресурсів" протягом тривалого часу не впливає на ціни товарів, що виробляються. Г. з н. в. - явище унікальне . Такими можна розглядати галузі /підгалузі/ обробної промисловості на стадії їх виникнення і становлення. В процесі подальшого розширення вони, як правило, починають впливати на співвідношення попиту і пропозиції, а отже й на зміну цін на ресурси, через що й стають галузями із зростаючими витратами.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua