Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Відтворення — постійне, безпосереднє відновлення процесу виробництва і розвиток на цій основі продуктивних сил і виробничих відносин. В. здійснюється як в межах кожного окремого підприємства, так і в суспільстві в цілому Вона включає В. робочої сили, ВНП, природних ресурсів і виробничих відносин. Виділяють два типи В.: просте і розширене. При простому В. розміри створюваного продукту залиша­ються незмінними. Відповідно і фактори виробництва не зазнають суттєвих змін, оскільки весь додатковий продукт, якщо він створений, використовується на задоволення потреб невиробничого характеру, При розширеному В. обсяг створюваного продукту зростає в кожному наступному циклі, удосконалюються засоби виробництва, оскільки частина додаткового продукту спрямовується на нагромадження. Розрізняють два типи розширеного В.: екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний тип розширеного В. здійснюється на основі залучення у виробництво додаткових працівників, природних ресурсів, основних і оборотних засобів, інтенсивний тип розширеного В. характеризується нарощенням обсягів виробництва продукції шляхом підвищення , кваліфікації працівників, поліпшення використання наявного виробничого потенціалу, застосування більш прогресивних технологій, форм організації виробництва й управління. В рамках інтенсивного типу В. виділяють фондомісткий і фондозберігаючий види. Фондомісткий вид інтенсивного розширеного В. має місце тоді, коли підвищення продуктивності праці досягається за рахунок зростання питомої ваги виробничих фондів у структурі затрат на одиницю виробленої продукції, Фондозберігаючий вид характеризується тим, що підвищення продуктивності праці супроводжується економією матеріальних ресурсів /фондів/ на виробництво одиниці продукції.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua