Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Природознавство
Природні та штучні системи в середовищі існування людини

Рукотворні системи

Сила. Види сил

Сила — міра механічної дії одного тіла на інше (при безпосередній дії або через створювані тілами поля).
Сила має чисельне значення, напрям, точку прикладення, внаслідок чого відбувається зміна швидкості руху тіла або його деформація.
Електрична сила (електричний струм)
Електричний струм — це направлений рух електричних зарядів. За напрям електричного струму прийнято направлений рух позитивних зарядів (позитивних іонів). Електрична сила виникає, якщо джерело струму перебуває в робочому стані. Вона діє на провідники (метали, водні розчини солей, живі організми і т. д.). Дія електричних сил супроводжується світловими, тепловими, магнітними та хімічними ефектами.
Сила пружності
Сила пружності виникає в результаті деформації тіла і направлена у бік, протилежний переміщенням частинок тіла при деформації. За природою сили пружності є електромагнітними.

Виникнення сили пружності при деформації тіла
У речовинах частинки, з яких вони складаються, з різним зарядом («+» і «–») притягуються, а з однаковим — відштовхуються. У твердих тілах сили тяжіння дорівнюють силам відштовхування. При деформації відбувається зміна взаємного розташування атомів і молекул, і електричні сили намагаються повернути їх у вихідний стан.
Сили тертя
Сили тертя виникають через взаємодію атомів і молекул дотичних тіл (взаємодія електричних зарядів).
Сила тертя спокою виникає на межі зіткнення тіл за відсутності руху.
Сила тертя ковзання виникає на межі зіткнення (зчеплення) тіл за наявності руху.
Сила тертя кочення в десятки разів менша за силу тертя ковзання.
Тертя може бути корисним (рух транспорту) і шкідливим (стирання поверхонь).
Сила вимірюється в ньютонах (1 Н — сила, що діє на тіло масою 1 кг з прискоренням 1 м/с2).
Сила тертя ковзання
Сила тертя кочення

Тертя сприяє стійкості тіл.
Для зменшення сили тертя застосовують мастило, шліфування поверхні, магнітні та повітряні подушки, проводять заміну ковзання коченням, використовують колеса та підшипники.
У побуті силу вимірюють динамометром.

Динамометри
Сила тяжіння, або гравітаційна сила
Сила тяжіння — це сила взаємного тяжіння між Землею і всіма тілами на ній або поблизу неї.
Закон всесвітнього тяжіння (І. Ньютон, 1682 р.): усі тіла притягуються одне до одного з силою, прямо пропорційною добутку мас тіл і обернено пропорційною квадрату відстані між ними.
Сила тяжіння зумовлює масу тіл, атмосферний тиск; у разі її відсутності спостерігається таке явище, як невагомість.
Вплив сили тяжіння на рослини. Корінь росте до центру Землі, у нього позитивний геотропізм і негативний геліотропізм. Пагін росте вгору до Сонця, у нього позитивний геліотропізм і негативний геотропізм.
Архімедова сила
На будь-яке тіло, занурене в рідину або газ, діють виштовхуючі сили.
Сила, що виштовхує занурене в рідину (газ) тіло, дорівнює вазі рідини (газу), витисненої тілом.

Архімедова сила дорівнює вазі витісненої рідини
Якщо щільність тіла більша за густину рідини (газу), то тіло тоне.
Якщо щільність тіла дорівнює густині рідини (газу), то тіло плаває на будь-якій глибині.
Якщо щільність тіла менша за густину рідини (газу), то тіло спливає.
Сили в природі
Ядерні сили виявляються всередині атомного ядра.
Слабкі сили виявляються всередині атомного ядра.
Гравітаційні сили: сили ваги і тяжіння. Тип взаємодії — тяжіння.
Електромагнітні сили: сила пружності, сила тертя, архімедова сила. 
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua