Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Хімія
Загальна хімія

Основні поняття, закони й теорії хімії

Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авоґадро

Закон об’ємних відношень Гей-Люссака
Гази реагують між собою у певних об’ємних відношеннях. У 1808 р. Ж. Л. Гей-Люссак установив таку закономірність:
Об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного і до газоподібних продуктів реакції як невеликі цілі числа.
Відкритий ученим закон відомий у хімії як закон об’ємних відношень. Для його дотримання необхідно, щоб об’єми газів, що беруть участь у реакції, вимірювалися за однакових температур і тиску.
Відношення об’ємів газів, що вступають у хімічну реакцію, відповідають коефіцієнтам рівняння, наприклад: .
У даному випадку 3 об’єми водню реагують з 1 об’ємом азоту внаслідок чого утворюються 2 об’єми аміаку, тобто витримується співвідношення .
Задача. Який об’єм водню необхідний для реакції з 2 м3 азоту?
Розв’язання
Із рівняння реакції видно, що об’єм водню повинний бути в 3 рази більшим від об’єму азоту:
об’єм водню м3.
Закон Авоґадро
Для пояснення простих співвідношень між об’ємами газів, що реагують, використовують закон Авоґадро: В однакових об’ємах різних газів за однакових умов (температура і тиск) міститься однакове число молекул.
Із закону Авоґадро випливають два наслідки:
1) Один моль будь-якого газу за однакових умов займає однаковий об’єм.
За нормальних умов (н. у.), тобто при температурі 273 К і тиску 101,3 кПа (1 атм), 1 моль будь-якого газу займає об’єм, що дорівнює 22,4 л. Цей об’єм називають молярним об’ємом газу й позначають як л/моль.
Молярний об’єм можна розрахувати за формулою
.
2) При постійному тиску й температурі густина газу визначається тільки його молярною масою.
Це дозволяє ввести поняття відносної густини першого газу за другим:
,
де D — відносна густина, що показує, у скільки разів перший газ важчий за другий за однакових умов.
Найчастіше використовують відносну густину газу за воднем. Тоді:
; .
Можна розрахувати відносну густину за будь-яким газом. 
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua