Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Хімія
Неорганічна хімія

Основні класи неорганічних сполук


Оксиди

Оксиди — складні речовини, утворені двома елементами, одним із яких є Оксиген. Їх назва складається зі слова «оксид» з додаванням спочатку назви елемента, що входить до складу речовини, у називному відмінку.
Класифікація оксидів
1) Оксиди, яким відповідають основи, називаються основними. Вони утворені металами. До них належать CuO, , , CaO, BaO, , NiO та інші.
2) Оксиди, яким відповідають кислоти, називаються кислотними. Вони утворені в основному неметалами. Це , , , , , та інші.
Поширення оксидів у природі
Оксиди широко поширені в природі. Наприклад, силіцій(IV) оксид — кремнезем є основною складовою піску, глини, входить до складу багатьох мінералів; — карбон(IV) оксид, вуглекислий газ,— складова частина повітря; — алюміній оксид входить до складу глини і багатьох гірських порід; — ферум(ІІІ) оксид міститься в залізних рудах; — вода — найпоширеніший на Землі оксид.
Вода як найважливіший природний оксид
Фізичні властивості води. Чиста вода прозора, не має запаху і смаку. Найбільша її густина — при (1 г/см3). Густина льоду менша ніж густина рідкої води, тому лід спливає на її поверхню. Вода замерзає при 0 °С й кипить при та тиску 101 325 Па (1 атм). Вона погано проводить тепло і дуже погано — електрику. Вода є гарним розчинником.
Хімічні властивості води.
1) Взаємодія з металами. Метали, що стоять у ряді напруг до Алюмінію включно, реагують із водою за звичайних умов:

Метали, що стоять у ряді напруг від Мангану до Гідрогену, реагують із водою при нагріванні:

Метали, що стоять у ряді напруг після Гідрогену, з водою не реагують.
2) Вода реагує з оксидами металів, якщо метали, що утворюють оксиди, знаходяться в ряді напруг до Магнію. При цьому утворюються луги, тобто розчинні у воді основи:
— кальцій гідроксид.
3) Вода реагує з багатьма оксидами неметалів, внаслідок реакції утворюються розчинні кислоти:
— сульфатна кислота.
4) Вода розкладається під дією високої температури або електричного струму:
. 
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua