Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Хімія
Загальна хімія

Основні поняття, закони й теорії хімії

Хімічний елемент

Хімічний елемент — група атомів з однаковим позитивним зарядом ядра.
Усі відомі елементи представлені в Періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Їхнє число обмежене, але комбінації цих елементів дають усе різноманіття відомих у даний час речовин (близько 10 млн).
Найпоширеніші елементи Всесвіту — Гідроген та Гелій.
Поширення хімічних елементів у літосфері Землі
ЕлементВміст (у грамах на 1 т земної кори)
Оксиген466 000
Силіцій277 200
Алюміній81 300
Ферум50 000
Кальцій36 300
Натрій28 300
Калій25 900
Прометій

Поширення хімічних елементів у гідросфері Землі (у воді морів і океанів)
ЕлементВміст (у грамах на 1 т води)
Оксиген856 000
Гідроген107 800
Хлор19 870
Натрій11 050
Прометій

Символи хімічних елементів
Є. Я. Берцеліус (1814 р.) запропонував для позначення символів хімічних елементів букви латинського алфавіту. При цьому використовують першу або першу й одну з наступних букв латинської назви елементу. У сучасній науковій українській літературі назви елементів пишуться з великої букви.
Назви хімічних елементів
АлюмінійAluminiumAl
АргентумArgentumAg
АурумAurumAu
БромBromumBr
ГідрогенHydrogeniumH
ФерумFerrumFe
ІодIodumI
КалійKaliumK
КальційCalciumCa
ОксигенOxygeniumO
СиліційSiliciumSi
МагнійMagnesiumMg
КупрумCuprumCu
НатрійNatriumNa
ПлюмбумPlimbumPb
СульфурSulfurS
КарбонCarboneumC
ФосфорPhosphorusP
ФлуорFluorumF
ХлорChlorumCl
ЦинкZincumZn
МеркурійHydrargirumHg

Хімічна формула
Склад простих і складних речовин можна записати за допомогою хімічних символів елементів та індексів, тобто написати хімічну формулу.
Індекс — число атомів даного елемента в складі молекули.

Так, до складу молекули води входять 2 атоми Гідрогену й 1 атом Оксигену, а молекула водню складається з 2 атомів Гідрогену.
Щоб показати, що число молекул чи атомів більше за 1, використовують коефіцієнт, що ставиться перед формулою: — 3 молекули води; — 5 молекул водню; 2H — 2 атоми Гідрогену (порівняйте з — однією двохатомною молекулою водню). 
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua