Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Хімія
Загальна хімія

Хімічний зв’язок

Йонний зв’язок

Йонний зв’язок — це зв’язок, зумовлений електростатичним тяжінням між різнойменно зарядженими йонами. Під час утворення йонного зв’язку один з атомів віддає електрон, перетворюючись на позитивно заряджений іон — катіон, а інший приймає електрон, перетворюючись на негативно заряджений іон — аніон. Різниця між електронегативностями атомів, які утворюють йонний зв’язок, більша за 1,7.
Під час утворення йонного зв’язку повної передачі електронів від атома до атома не відбувається: загальна електронна пара сильно зміщена в бік атомів елемента з більшою електронегативністю. Йонний зв’язок можна розглядати як крайній випадок ковалентного полярного зв’язку. Чим більша різниця електронегативностей елементів, тим більший ступінь йонності зв’язку.
Різниця електронегативностей і ступінь йонності зв’язку
Різниця електронегативностейСтупінь йонності зв’язку, %
00
0,56
1,022
1,544
2,063
2,579
3,089

Ступінь окиснення
Для речовин з йонним зв’язком замість поняття «валентність» використовується поняття «ступінь окиснення». Ступінь окиснення — умовний заряд атома, обчислений з припущення, що всі зв’язки в речовині — йонні.
Ступінь окиснення
одноатомного йона дорівнює його заряду. Наприклад, у натрій хлориді ступінь окиснення Натрію дорівнює +1, Хлору –1;
Флуору завжди дорівнює –1;
Оксигену в сполуках дорівнює –2 (окрім сполук з Флуором, де він дорівнює +2 або +1, наприклад , і пероксидів, де він дорівнює –1, наприклад ;
Гідрогену в сполуках дорівнює +1 (окрім гідридів металів, де він дорівнює –1, наприклад ;
— у простих речовинах дорівнює 0. Наприклад, , , .
Алгебраїчна сума ступенів окиснення усполуці завжди дорівнює нулю. Наприклад, : .
Ступінь окиснення, як і валентність, може бути змінний. 
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua