Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Хімія
Загальна хімія

Хімічні реакції

Перетворення речовин, що супроводжуються зміною їхнього складу і (або) будови, називаються хімічними реакціями.
У хімічних реакціях з одних речовин виходять інші. Вихідні речовини, що вступають у хімічну реакцію, називаються реагентами, а нові, які утворюються внаслідок такої реакції, — продуктами реакції.
Хімічні реакції завжди супроводжуються фізичними ефектами, що називаються ознаками хімічної реакції.
Ознаки хімічних реакцій, що зустрічаються найчастіше:
— поглинання або виділення теплоти;
— зміна забарвлення реакційної суміші;
— утворення або розчинення осаду;
— виділення або поглинання газу;
— поява або зникнення запаху.
Умови виникнення й перебігу хімічних реакцій:
— контакт між реагуючими речовинами (реагентами);
— підтримка певного температурного режиму;
— здрібнення та перемішування реагентів у твердому стані;
— підвищення тиску реагентів у газоподібному стані;
— опромінення реагентів видимим світлом або ультрафіолетовими променями.
Класифікація хімічних реакцій
Класифікаційні ознакиТипи хімічних реакцій
За числом і складом реагентів і продуктів реакції— сполучення
— розкладання
— обміну
— заміщення
За зміною ступенів окиснення елементів, що входять до складу реагентів— окисно-відновні
— без зміни ступенів окиснення атомів елементів
За виділенням або поглинанням енергії у процесі реакції— ендотермічні
— екзотермічні
За наявністю або відсутністю каталізатора— каталітичні
— некаталітичні
За оборотністю— оборотні
— необоротні

НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua