Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Геометрія

Декартові координати на площині

Рівняння прямої

Будь-яка пряма в декартових координатах x, y має рівняння виду:
, де a, b, c — деякі числа.
Знаходження координат точки перетину прямих та випадки розміщення прямої відносно системи координат описано в розділі «Алгебра. 8 клас» («Лінійна функція»).
Рівняння прямої, яка перетинає осі координат в точках і , де , , можна записати у вигляді:
.
Кутовий коефіцієнт у рівнянні прямої
Якщо рівняння прямої можна записати у вигляді, то коефіцієнт k назива­ється кутовим коефіцієнтом прямої.
1. Дві прямі паралельні тоді й тільки тоді, коли у них збігаються кутові коефіцієнти, а точки перетину з віссю ординат різні.
2. Кутовий коефіцієнт з точністю до знака дорівнює тангенсу гострого кута, утвореного прямою з віссю абсцис (або дорівнює тангенсу кута між прямою й додатним напрямком осі Ox).
3. Прямі, що задані рівняннями і, перпендикулярні тоді й тільки тоді, коли . 
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua