Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Географія
Економічна і соціальна географія України

Геоекологічна ситуація в Україні

Екологічне становище в Україні оцінюється як кризове й продовжує погіршуватися внаслідок техногенного впливу на довкілля. Це є наслідком тривалої господарської діяльності, яка здійснювалася без урахування екологічних вимог.
В Україні розвивалися переважно галузі важкої промисловості, які є екологічно небезпечними. Територіальна організація промислового виробництва, його технологія залишилися недосконалими.
Землеробське освоєння й розораність сільськогосподарських угідь в Україні значно більші порівняно з розвиненими країнами світу. Дуже забрудненими є річки, озера, водосховища, моря, підземні води, атмосферне повітря та ґрунти; збіднюються рослинний покрив і тваринний світ, ландшафти.
Серед головних екологічних проблем України можна виділити такі:
• наслідки аварії на ЧАЕС;
• деградація чорноземів України;
• забруднення повітря у промислових районах, поверхневих вод та акваторії Чорного та Азовського морів;
• зникнення окремих видів рослин і тварин унаслідок їх винищування або погіршення умов існування;
• підйом рівня ґрунтових вод у містах і на зрошуваних землях.
В Україні прийняті законодавчі акти з охорони навколишнього природного середовища. Його збереження, раціональне використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини є невід’ємною умовою сталого економічного і соціального розвитку України як незалежної держави.
Кожний громадянин України має право на безпечне для його життя навколишнє середовище. У зв’язку з цим на території України підлягають регулюванню й державній охороні природні ресурси (земля, вода, багатства надр, атмосфера, ґрунти, рослинний і тваринний світ), ландшафти, басейни річок, озер і водосховищ, акваторії Чорного та Азовського морів.
Охорона навколишнього середовища має здійснюватись на основі наукових досліджень природних умов і ресурсів, з урахуванням глобальних і регіональних прогнозів їх змін, природних та під впливом господарської діяльності. 
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua