Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Географія
Економічна і соціальна географія України

Населення України

Система розселення й розвиток поселень

Особливості розміщення населення, рівень розвитку господарства, історичні традиції народу формують систему розселення — мережу населених пунктів певної території з їхніми різноманітними зв’язками. Населені пункти в Україні представлені містами, селищами міського типу і селами. В Україні протягом багатьох років відбувається збільшення кількості міст і підвищення їхньої ролі в житті суспільства, тобто урбанізація. Відповідно зростали кількість і питома вага міського населення. Зараз рівень урбанізації досяг 69 %. Найвищий він у Донбасі.
Останніми роками співвідношення між міським і сільським населенням залишається сталим, але, ймовірно, що процеси урбанізації в перспективі можуть суттєво прискоритися.
На території України нараховується 454 міста, які значно відрізняються за кількістю населення, економічним потенціалом, адміністративними функціями тощо. Міста нашої держави залежно від кількості їхніх мешканців поділяються на окремі категорії:
• малі (до 50 000 осіб);
• середні (від 50 000 до 100 000 осіб);
• значні (від 100 000 до 250 000 осіб);
• великі (від 250 000 до 500 000 осіб);
• найбільші (від 500 000 до 1 млн осіб);
• міста-мільйонери (понад 1 млн осіб).
Функції міст:
• адміністративно-господарські;
• транспортно-розподільчі;
• науково-освітні;
• курортно-оздоровчі та ін.
Сільські жителі складають 31 % населення. Вони проживають у різних за кількістю населення селах: малих (до 500 осіб), середніх (до 1000 осіб), великих (понад 1000 осіб). Сільське населення розміщується в Україні нерівномірно. На характер сільського розселення значно впливають природні умови. Найбільша густота сільського населення характерна для лісостепової зони. Нижчим цей показник є у поліській частині країни і ще нижчим у степовій. 
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua