Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Фізика

Квантова оптика

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Фотон

Світло завжди має двоїсту природу, але в одних явищах (інтерференція, дифракція, поляризація) чітко виявляються хвильові властивості світла, а в інших (у межах шкільної програми це фотоефект) — корпускулярні.
Треба пам’ятати, що хоча фотон і належить до числа елементарних частинок, але є частинкою не речовини, а поля (тобто це складова, або структурна, частинка електромагнітного поля). Тривалий час у навчальній літературі містилось твердження, що фотону властива маса руху, але він не має маси спокою. У сучасній трактовці теорії відносності відбулись важливі зміни, які в багатьох навчальних посібниках, на жаль, ще не висвітлено. Тепер, по-перше, маса тіла чи частинки вважається інваріантом, тобто не залежить від їх швидкості (отже, зникла диференціація маси на масу спокою і масу руху); по-друге, фотон розглядається як безмасова частинка.
Фотон, як і всі елементарні частинки, має імпульс (кількість руху), але імпульс фотона виражається не через масу, а через енергію . 
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua