Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Англійська мова
The Аdverb. Прислівник

Degrees of Comparison of adverbs. Ступені порівняння прислівників

Вищий та найвищий ступені порівняння прислівників утворюються за такою схемою:
Одно- чи двоскладовий, наприклад, fastfaster(the) fastest
У якому два чи більше складів, наприклад, carefullymore carefully(the) most carefully

Запам’ятай!
Ці прислівники утворюють ступені порівняння не за загальною схемою:
well (добре) better best
badly (погано) worse worst
far (далеко) farther/ farthest/
further furthest

Farther/further або farthest/furthest
Прислівник far має дві форми ступенів порівняння: farther/further та farthest/furthest.
Further вживається в абстрактному розумінні, а farther — у конкретному:
Who can jump the farthest/furthest? (Хто може стрибнути якнайдалі?)
Сlosed until further notice.(Зачинено до подальших розпоряджень.)
Farthest і furthest — синоніми:
The subject farthest/furthest removed from my comprehension. (Я не міг зрозуміти те, про що йшлося далі.
No longer чи any longer/any more
Прислівник no longer означає, що щось скінчилося і вживається всередині речення:
You can’t buy these sweets in our supermarket. They no longer sell them. (Ти не можеш купити ці цукерки в супермаркеті. Вони їх більше не продають.)
No longer є трохи формальним. У розмовній мові зазвичай вживають not … any longer та not … any more:
They do not sell these sweets any longer/any more. (Вони більше не продають ці цукерки.)
Any longer та any more вживають у кінці речення. 
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua